Reklama
 
Blog | Josef Praks

„Papa Ratzi“ na útěku

Dovoluji si reagovat na slova T. Halíka, k přečtění např. zde: http://www.rozhlas.cz/praha/jaktovidi/_zprava/jak-to-vidi-tomas-halik-20-unora--1177495.

Pokud papež odstoupil, protože byl „podveden“ – jak naznačuje T. Halík  a je mi lhostejno kým (navíc zde jde podezření moc, moc vysoko), pak papež není žádný „Kristův náměstek“, ale pouhý vysoký úředník instituce pamatující starý Řím a mající všechny jeho nemoci a neduhy. Pak je to opravdu začátek konce katolické církve, jak ji dnes známe. Je otázka a budoucnost ukáže, zda je to vůbec škoda. Církev je nyní konfrontována sebou samou, svým učením, svou vlastní zjevenou pravdou. Pokud hlásáme pravdu, pokud věříme v pravost zjevení Krista  a pokud to myslíme opravdu vážně, pak přeci nesmíme ustoupit lži a podvodu na žádné úrovni, ne tak úrovni papežské kurie. Až tak vysoko dosáhl rozklad, až tam sahají nánosy hříchu, ať se držíme užívané terminologie.

V nadcházejících volbách si v zájmu křesťanského světa přeji, aby došlo k obměně, aby nový papež byl z Afriky a Afrika a Jižní Amerika se staly hybnou silou církve – na rozdíl od zjevně vyčerpané Evropy ukazují možnou budoucnost katolické církve.  

Modlím se za J. Ratzingera, ale pokoj mu opravdu nepřeji. Podle mne utekl jak malý hošík z Hitler jugend od nedodělané práce, víc jak miliardu svých oveček nechal na holičkách, utrpení zneužívaných uznal, až když nešlo zamést pod koberec. Je to rytíř smutné postavy, který se na tuto pozici neměl nikdy, nikdy dostat.

Reklama